Sản phẩm của Công ty TNHH SX - TM Thực Phẩm Thanh Bình luôn hướng đến sức khỏe cộng đồng.

Công ty TNHH SX - TM Thực Phẩm Thanh BÌnh được chứng nhận HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO - (do người tiêu dùng bình chọn 2016). Sản phẩm luôn hướng đến chất lượng, sức khỏe của người tiêu dùng và sự tiện lợi cao.